Δύο νέα webinars οργανοληπτικής ανάλυσης ελαιολάδου

Δυο νέα διαδικτυακά σεμινάρια οργανοληπτικής ανάλυσης ελαιολάδου πρόκειται να πραγματοποιηθούν [...]